V Nitre oslávili Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv pod holým nebom sv. Omšou a Eucharistickou procesiou

Pri príležitosti slávenia Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa v nedeľu 19. júna 2022 v Nitre na Svätoplukovom námestí uskutočnila tradičná celomestská verejná liturgická slávnosť. Slávnostnú sv. omšu celebroval pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo s kapitulnými kanonikmi, farármi nitrianskych farností a s hosťom z anglického Farnboroughu – opátom benediktínskeho opátstva sv. Michala o. Cuthbertom Broganom OSB. O význame sviatku, ale hlavne o dare a tajomstve Eucharistie, ako o živom Ježišovi Kristovi prítomnom v Eucharistii uvažoval hlavný celebrant aj vo svojej homílii. Pripomenul prítomným význam Eucharistie pre život Cirkvi, pre každého kresťana a pre celý svet. Vyzval ich, aby si odpovedali na otázky, čo pre nich znamená Eucharistia, či v nej cítia Božiu prítomnosť a ako budujú svoj vzťah Eucharistii. Preto aj na záver svojho uvažovania povedal: „Cirkev žije z Eucharistie, žije z eucharistického Krista, Ním sa živí a On ju posväcuje. Preto je veľmi potrebné, aby sa Eucharistia stala pre nás novým zážitkom, aby sme boli zapálený Kristom prítomným v Eucharistii.“ Po skončení sv. omše sa uskutočnila tradičná eucharistická procesia zo Svätoplukovho námestia ku Kostolu sv. Michala na Vŕšku, do ktorej sa napriek poľudňajšej horúčave pridalo veľké množstvo veriacich z nitrianskych farností, aby aj týmto spôsobom prejavili svoj vzťah, vzdali úctu Sviatosti Oltárnej a načerpali milosti do ďalšieho každodenného často nie ľahkého života. Po záverečnom požehnaní im biskup Beňo preto pripomenul, aby tak, ako počas sviatočného dňa niesli živého Ježiša Krista v eucharistickej procesii, aby aj počas bežných dní svojimi životmi dokazovali cez nich samých, že Kristus je živý.