V Nitre prijímali kandidatúru posvätných stavov

Počas slávenia 2. adventnej nedele 8. decembra 2019, kedy sa začal Loretánsky jubilejný rok, prijali ôsmi bohoslovci Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre kandidatúru posvätných stavov. Štyrom bratom Nitrianskej, trom Banskobystrickej a jednému zo Žilinskej diecézy ju udelil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Predstavenie kandidátov nasledovalo po evanjeliu, a po homílii sa uskutočnil samotný obrad kandidatúry, počas ktorého kandidáti vyjadrili vôľu prijať posvätný stav diakonátu a kňazstva. Nasledovali spoločné modlitby veriacich, po ktorých Mons. Judák požehnal kandidátov osobitnou modlitbou. V závere svätej omše boli kandidátom odovzdané požehnané breviáre, aby sa už teraz v tichosti modlitby mohli viac privinnúť k svojmu Majstrovi Ježišovi Kristovi. Po liturgickej slávnosti sa v aule Kňazského seminára sv. gorazda uskutočnila už tradičná Mariánska akadémia, ktorá sa každý rok koná z príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie.