V Nitre sa bude môcť verejnosť rozlúčiť zo zosnulým kardinálom Korcom

Nitra sa chystá na rozlúčku so zosnulým nitrianskym emeritným biskupom, kardinálom Jánom Chryzostom Korcom. Už v piatok 30. októbra od 13:00 do 18:00 h budú jeho telesné pozostatky vystavené v hornej lodi Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Od 15:30 h sa v katedrále začne duchovný program za spásu duše kardinála Korca. Spojený bude s modlitbou posvätného ruženca a vešperami za zosnulého.

V sobotu bude rakva s pozostatkami zosnulého vystavená od 8:00 do 10:30 h na Námestí Jána Pavla II. (pred sochou sv. Jána Pavla II.) pred Biskupským úradom. Pohrebné obrady sa začnú v sobotu o 11.00 h. Predsedať im bude krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław Dziwisz, bývalý osobný sekretár svätého Jána Pavla II. V homílii sa prihovorí Mons. Viliam Judák, ktorý  od kardinála Korca prevzal v roku 2005 vedenie starobylej Nitrianskej diecézy.  Zosnulého kardinála potom pochovajú v dolnej lodi Katedrály sv. Emeráma.

Katedrála sv. Emeráma je starobylý chrám, ktorý je dominantou Nitrianskeho hradu. Pod Katedrálou v Nitre (v biskupskej krypte) sú pochovaní aj niektorí jeho predchodcovia na starobylom biskupskom stolci, napríklad arcibiskupi Karol Kmeťko a Eduard Nécsey. Nitrianske biskupstvo upozorňuje médiá, že na monitorovanie rozlúčky a krátky brífing je potrebná akreditácia. Pre akreditovaný vstup sa vyžaduje formálne spoločenské oblečenie optimálne v čiernej, šedej a bielej farbe. Zástupcovia médií, ktorí sa chcú zúčastniť na pohrebe kardinála Korca, sa musia akreditovať do 30. októbra 2015, najneskôr do 12.00 h, na e-mail: hovorca@nrb.sk (0917 350 404).

Bezprostredne po skončení pohrebných obradov sa uskutoční na nádvorí Biskupského paláca krátky brífing s krakovským arcibiskupom kardinálom Stanisławom Dziwiszom (hlavným celebrantom svätej omše) a s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom. Po skončení pohrebných obradov bude hrob kardinála Korca otvorený do 17:00 h. Médiá si budú môcť v prípade záujmu zhotoviť snímky a zábery z jeho uctenia.

Nitrianske biskupstvo