V Nitre sa konal charitatívny beh na podporu Hospicu u Bernadetky

Pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa 8. októbra 2022 v Nitre uskutočnil vďaka bežeckej skupine „Beh večernou Nitrou“ už 3. ročník charitatívneho behu, ktorý bol tentoraz zameraný na podporu Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky, ktorý v tomto roku oslávi 15. výročie jeho založenia. Do behu sa zapojilo 47 individuálnych bežcov a 13 trojčlenných družstiev, ktoré si zmerali sily v rámci štafetového behu. Vďaka 90 účastníkom bežeckého podujatia sa podarilo vyzbierať 1402 €, ktoré boli odovzdané vedeniu Hospicu a budú použité na zabezpečenie jeho chodu a paliatívnej starostlivosti o pacientov, ktorí v ňom vďaka tomu môžu dôstojne a bez bolestí znášať ťažkosti vyplývajúce z terminálnych štádií nevyliečiteľných ochorení. Vďaka všetkým účastníkom a organizátorom.