V Nitre sa skončil ďalší kurz prípravy na manželstvo

V Nitre sa konal ďalší z kurzov prípravy na manželstvo, ktoré organizuje Centrum pre rodinu. Posledný marcový víkend zaplnilo aulu Kňazského seminára sv. Gorazda 46 párov, ktoré chcú prijať sviatosť manželstva, a tiež 11 „načúvajúcich“ bohoslovcov. Prípravu zabezpečoval tím zložený z 9 manželských dvojíc a 2 kňazov. Celý program sa niesol v rodinnom duchu aj vďaka modlitbovej podpore manželov a rehoľných sestier. V nedeľu kurz končil sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo a odovzdávaním certifikátov snúbeneckým párom.