V Nitre sa uskutočnili vzdelávacie semináre pre katechétov Nitrianskej diecézy

V šiestich termínoch od 15. februára 2023 do 2.marca 2023 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnili odborné semináre pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy na tému „Ako byť sám sebou a cez vlastnú autenticitu napĺňať poslanie katechétu. Cieľom odborného vzdelávania bolo skvalitnenie didaktických a pedagogických zručností a kompetencií katechétov hlavne v oblasti komunikácie. Ako lektorka sa počas seminára katechétom venovala Ing. Zuzana Cyprichová, výkonná riaditeľka nadácie ADELI a mentorka a koučka venujúca sa ľuďom s ťažkým životným osudom a zároveň ľuďom, ktorí sa o nich starajú. V otvorenej atmosfére tak katechéti mali možnosť hlbšie preniknúť do princípov asertivity, umenia komunikácie v zložitých situáciách a do zákonitostí podporných vzťahov. Ďalšou veľmi zaujímavou a aj dôležitou témou bola prevencia pred syndrómom vyhorenia učiteľa náboženstva. Semináre sa uskutočnili v pozitívnej a priateľskej atmosfére so živými diskusiami a tvorivou skupinovou aktivitou.