V Nitre sa uskutočnilo diecézne stretnutie organistov

Viac ako dvesto organistov zo všetkých sedemnástich dekanátov Nitrianskej diecézy sa stretlo v sobotu 22. marca 2014 v Nitre. Ich spoločný predpoludňajší program otvorila svätá omša v miestnom katedrálnom chráme, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po svätej omši diecézne stretnutie organistov pokračovalo v aule Kňazského seminára svätého Gorazda. Okrem biskupa Mons. Viliama Judáka sa ho zúčastnil aj riaditeľ kancelárie Biskupského úradu v Nitre Mons. Štefan Vallo, organista a pedagóg Vladimír Kopec. Nitriansky biskup odovzdal päťdesiatim organistom pamätnú listinu a plaketu patrónov diecézy. Súčasťou programu boli aj aktuálne informácie z oblasti sakrálnej hudby a liturgického spevu.

Miroslav Lyko