V Nitre si na celonárodnej púti uctili pamiatku sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Za účasti niekoľkých tisícok pútnikov a návštevníkov Nitry z domova, i zo zahraničia, sa 5. júla 2019 pri príležitosti sviatku sv. Cyrila Metoda  uskutočnila tradičná Cyrilo-metodská národná púť. Jej hlavným bodom programu bola pontifikálna sv. omša zo slávnosti sv. Cyrila Metoda, slovanských vierozvestov na Svätoplukovom námestí, ktorej hlavným celebrantom bol ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek s biskupmi zo Slovenska i zo zahraničia. Prítomní  boli aj predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR, ústredných orgánov štátnej správy, verejného, politického, akademického, hospodárskeho,  spoločenského a kultúrneho života, ako aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja  a mesta Nitra ako hlavní organizátori Cyrilo-metodských slávností a slávností „Nitra, milá Nitra“. V tomto roku bola slávnosť venovaná aj pripomienke 1150. výročia od smrti sv. Konštantína–Cyrila, a 150. výročia od smrti banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa,  ktorý zomrel 5. júla roku 1869, a zaslúžil sa okrem iného aj o to, že tento sviatok slávime práve v dnešný deň. Hlavný celebrant vo svojej homílii priblížil históriu misie sv. Cyrila  Metoda na Veľkej Morave, a objasnil jej význam a dopady na minulosť, ale aj súčasnosť nášho národa. Pripomenul obdobia nacizmu, komunizmu, ktoré ako morálno-duchovné epidémie napáchali obrovské škody na životoch ľudí a upozornil aj na novodobé epidémie, ktoré hrozia, ako sú neúcta k životu, ak ľudia nebudú mať zdravé základy vo viere v Boha. Ako povedal: „Duchovné cyrilo-metodské dedičstvo je chrbtovou kosťou  nášho národa a našej vlasti, pomocou ktorej dokážeme čeliť všetkému, s čím sa v živote stretneme. Je srdcom, ktoré rozohrieva náš rozum a vôľu, aby sme konali dobro, aby sme prekonávali egoizmus a nízke vášne, čelili výzvam, ktoré sú pred nami, aj keď sú ťažké. Sv. Cyril a Metod sú zdravými koreňmi nášho národa a našej vlasti“. V závere liturgickej slávnosti odovzdal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák hlavnému celebrantovi sv. omše Mons. Františkovi Rábekovi pri príležitosti jeho tohtoročného životného jubilea pamätnú medailu k 1150 výročiu smrti sv. Konštantína Cyrila a výtlačok z limitovanej edície Proglasu v slovenčine, staroslovienčine a v angličtine, ktoré v tejto súvislosti aj k 15. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie pripravila Nadácia Konštantína filozofa s cieľom šíriť ho do škôl a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku v záujme prehlbovania duchovného a kultúrneho odkazu oboch vierozvestov medzi mladou generáciou.  

Účasť tisícok veriacich na púti v Nitre bola prejavom ich živej viery, a dôkazom toho, že cyrilo-metodská tradícia a úcta k obom apoštolov Slovanov na Slovensku je stále živá a je nádejou pre to, aby bola aj naďalej stimulom pre zachovanie kultúrnej a národnej identity kresťanov žijúcich v srdci Európy. Program celonárodnej púte pokračoval Hradným dňom otvorených dverí, voľným vstupom do biskupského paláca, Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea,  celého hradného areálu, aj s bohatým sprievodným kultúrnym programom, ktorý takisto navštívilo množstvo pútnikov. Jednou z jeho súčastí bola aj vernisáž výstavy obrazov a ikon na tému sv. Cyrila a Metoda a ich učeníkov výtvarníčky Beáty Krasňanskej inštalovanej v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma  pod názvom ,,Slávni otcovia“.