V Nitre si uctili pamiatku zakladateľa Duchovného pastiera Jozefa Budaja

V Nitre sa 14. novembra 2019 zišla na rokovaní Redakčná rada Duchovného pastiera. Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma. Hlavný celebrant nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v úvode pripomenul život a dielo zakladateľa časopisu Duchovný pastier Jozefa Budaja. Príležitostnú homíliu predniesol šéfredaktor časopisu Daniel Dian, ktorý v nej vyzdvihol odvahu JUDr. Jozefa Budaya, ako skromného a obetavého kňaza, ktorý si ako Šimon Klempa, zakladateľ Katolíckych novín, uvedomoval skutočnosť, že je viac ako nutné, aby medzi veriacim ľudom pôsobili kňazi národne uvedomelí, vzdelaní a sociálne cítiaci, ktorí budú viesť im zverený ľud v pravde a čistote evanjelia, ktoré im majú najmä v homíliach ohlasovať. Napriek tomu, že vo svete vrcholili boje prvej svetovej vojny v novembri 1917 dostal schválenie svojho počinu – založiť kazateľský časopis. Po skončení svätej omše si členovia redakčnej rady na nitrianskom cintoríne pri obnovenom hrobe významného národného dejateľa, veľprepošta nitrianskej sídelnej kapituly, politika, predsedu SSV Jozefa Budaya, uctili jeho pamiatku položením venca a modlitbou sa za spásu jeho duše.
V Kňazskom seminári sv. Gorazda uskutočnilo samotné rokovanie redakčnej rady, počas ktorého si menovací dekrét prevzal nový člen rady doc. Patrik Maturkanič z Litoměřickej diecézy. Členovia rady sa oboznámili so stavom vydávania časopisu, s ekonomickou situáciou a riešili úlohy do budúcnosti, medzi iným aj to, že celý budúci ročník časopisu bude bol venovaný aktuálnej téme Eucharistie aj vzhľadom na konanie 52 Medzinárodného eucharistického kongresu v máji 2020 v Budapešti.