V Nitre si uctili sv. Cyrila a Metoda na celonárodnej púti

Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla 2022 v starobylej Nitre – kolíske nášho kresťanstva opäť zišli cyrilo-metodskí pútnici zo Slovenska na celonárodnej púti, aby si uctili pamiatku slovanských apoštolov svätého Konštantína-Cyrila a svätého Metoda spolupatrónov Európy. Ich prítomnosť bola svedectvom tejto úcty, ale aj živej viery, za ktorú vďačíme aj obom našim národným apoštolom. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober. Spolu s ním koncelebrovali charge d´affaires Svätej Stolice na Slovensku Mons. Andryj Jevčuk, bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský a arcibiskupi a biskupi zo Slovenska, pomocný českobudejovický biskup Mons. Pavel Posád a ďalší kňazi. Popri množstve veriacich boli na slávnosti prítomní aj predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger, emeritný prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcovia diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike, predstavitelia orgánov štátnej správy a verejnej samosprávy, akademického, spoločenského a kultúrneho života, zástupcovia partnerských miest mesta Nitra a pútnici Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda z moravského Velehradu a Trnavy, cyklopútnici zo Slovenského orla, a predstavitelia spoluorganizátorov Cyrilo-metodských slávností a slávností „Nitra, milá Nitra“ – predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Mareka Hattas.

Mons. Bernard Bober vo svojej homílii ocenil odkaz a dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli vieru a významne prispeli i k formovaniu morálnych základov slovenského národa. Poukázal na jednej strane na nezastupiteľnú úlohu Cirkvi v rôznych oblastiach života spoločnosti, ale na druhej strane sa kriticky vyjadril k tomu, aký postoj k nej zaujíma spoločnosť. Okrem iného apeloval aj na predstaviteľov štátu, aby už nikdy v budúcnosti nedovolili definovať bohoslužby ako hromadné podujatia na úrovni kultúrnych aktivít a  nedovolili zákaz bohoslužieb, ako to bolo počas zavedenia pandemických opatrení. Počas slávnostnej bohoslužby sa uskutočnila aj verejná zbierka na podporu Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. Program celonárodnej púte pokračoval Dňom otvorených dverí na Nitrianskom hrade a ďalšími sprievodnými podujatiami vrcholiacich slávností. Účastníci púte sa mali možnosť  posilniť vo viere a povzbudiť v odhodlaní zachovávať odkaz solúnskych bratov nielen teoreticky, ale aj v každodenných životoch a vzájomných bratských vzťahoch lásky, pokoja a porozumenia.