V Nitre na Kvetnú nedeľu slávili Medzinárodný deň mládeže

Desiatky mladých veriacich prijali pozvanie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a zúčastnili sa na Kvetnú nedeľu (13. apríla 2013) svätej omše v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre a následného spoločného neformálneho stretnutia.

Bohoslužba sa začala slávnostným sprievodom s ratolesťami z nádvoria Biskupského úradu do katedrálneho chrámu. Po úvodných obradoch a čítaniach zo Svätého písma, vrátane pašií, sa prítomným prihovoril hlavný celebrant Mons. Viliam Judák. Začal konštatovaním, že o porazených svet nemá záujem. Pozornosť venuje iba víťazom. Aj Ježiš bol, podľa jeho slov, zdanlivo porazený, no kým na neho svet a ľudstvo pamätá aj po dvetisíc rokoch, na vtedajších zdanlivých víťazov si spomína skôr v negatívnom zmysle. „Mohli by sme si to dať do určitého vzorca: Ježišov ľudsky porazený život spojený s Božou mocou. Z toho vychádza zmŕtvychvstanie, z toho vychádza víťazstvo, ktoré nie je len chvíľkové, ale večné,“ povedal Mons. Viliam Judák. Medzi prítomnými v katedrále boli aj študenti nitrianskeho cirkevného Gymnázia svätého Cyrila a Metoda, ktorí v týchto dňoch prezentujú divadelné predstavenie stvárňujúce ateistický systém v dobe socializmu v bývalom Sovietskom zväze. Hlavný celebrant im v homílii povedal, že je to z ich strany krásne svedectvo toho, že si uvedomujú, čo je „život bez Krista, ktorý víťazí nad týmto svetom a aký je krásny život s Ježišom, aj keď nie ľahký“. Nitriansky biskup priznal, že vo svete to vyzerá celkom inak. „Aj dnes, najmä mnohí mladí ľudia, a možno i my kresťania praktizujúci, pozeráme sa s takou závisťou na mocných tohto sveta, ktorí rozhodujú o iných, na ľudí úspešných, ktorí majú niekedy rýchle zbrane a rýchle autá a sami niekedy v kútiku duše túžime sa stať podobnými. Ale takéto a podobné víťazstvá sú na tenkom ľade. Každodenný život nás o tom presviedča. Ak do toho vzorca dáme svoju pýchu, svoj egoizmus a spoliehame sa len na seba alebo na nejaké hodnoty tohto sveta – ono to môže vyzerať naoko ako víťazstvo, môžem si robiť čo chcem, (…) ale je to chabé víťazstvo,“ dodal. Mladých ľudí povzbudil vo viere v Boha a to aj vtedy, keď si je človek vedomý hriechu a poblúdenia: „Boh sa nás nezrieka, (…) keď nemáme oňho záujem, keď chodíme svojimi cestami, aj keď sa usilujeme ho zbaviť, pretože nám prekáža v našom rozlete, v našej mladosti, v našich plánoch. Boh je vždy pri nás. Aj toto obdobie, ktoré prežívame a ktoré je pred nami, nám bude ukazovať ako veľmi Bohu záleží na nás, (…) aby sme boli víťazmi v pravom slova zmysle,“ zdôraznil v závere homílie na Kvetnú nedeľu Mons. Viliam Judák.

 Miroslav Lyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA