V Nitre sme oslávili výročie posviacky katedrálneho chrámu – Baziliky sv. Emeráma

Na Nitrianskom hrade sme si 21. novembra 2022  počas sv. omše celebrovanej pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom pripomenuli a oslávili výročie posviacky matky diecéznych chrámov -katedrálneho chrámu – Baziliky sv. Emeráma. Slávnostným kazateľom bol veľprepošt Katedrálnej kapituly a správca katedrály Mons. Štefan Vallo. Prítomným sa prihovoril s myšlienkami zdôrazňujúcimi významné momenty v živote človeka, ako je prijatie sviatosti krstu, na základe ktorej sa stáva človek kresťanom, ako aj chrámu, ktorý sa posviackou stáva domom Božím.
Bazilika svätého Emeráma v Nitre je katedrálnym chrámom Nitrianskej diecézy. Je zasvätená sv. Emerámovi, biskupovi a mučeníkovi, ktorý žil v 7. storočí. Je integrálnou súčasťou Nitrianskeho hradu a ako taká bola v roku 1961 vyhlásená za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Chrám pozostáva z troch stavieb. Románska kaplnka bola postavená na prelome 11. a 12. storočia. Horný kostol sa datuje do rokov 1333 – 1355 a bol postavený v gotickom slohu. Spodný kostol bol postavený v rokoch 1621 – 1642. Neskôr bola celá katedrála prestavaná v barokovom štýle. Tento chrám bol už v 11. storočí uvádzaný ako bazilika. Tento titul má katedrála opäť od 21. októbra 1998, kedy tento starodávny titul obnovil pápež Ján Pavol II. po tom ako ju navštívil v roku 1995.