Nitriansky diecézny biskup udelil kandidátom na trvalý diakonát ministériá lektorátu

30. augusta 2021 | Kategória: Najdôležitejšie informácie, Nezaradená

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák počas sv. omše v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú celebroval  29. augusta 2021 spolu s veľprepoštom Katedrálnej kapituly Mons. Štefanom Vallom, rektorom kňazského seminára sv. Gorazda Mons. Mariánom Dragúňom a ďalšími kňazmi, udelil ministérium lektorátu piatim mužom, ktorí sa pripravujú na trvalý diakonát. Traja z nich sú z Nitrianskej diecézy a dvaja zo Žilinskej diecézy. V súvislosti s tým Mons. Judák povedal: „V našom kňazskom seminári sa pripravuje deväť mužov z rôznych diecéz na trvalý diakonát. Piati z nich prijali službu lektora. Je to stupeň, ktorý ich pripravuje na prijatie služby trvalého diakonátu v cirkvi. Teším sa z ich spolupráce v cirkvi, že budú ohlasovateľmi Božieho slova, akoby úradne ustanovení, aby šírili Dobrú zvesť nielen slovom, ale aj životom a budú pomáhať kňazom v ich službe. Prajem im, aby ich Boh požehnával v ich úsilí a aby vedeli účinne napomáhať šíreniu dobra, čo je poslaním cirkvi.”  Podľa slov Mons. Judáka na Slovensku azda aj kvôli dostatku kňazov sa služba trvalých diakonov, ktorú obnovil 2. Vatikánsky koncil nie veľmi preferovala. Ale je súčasťou Cirkvi, ako to zdôrazňujú koncilové dokumenty, a preto si myslí, že trvalí diakoni majú na Slovensku miesto.