V Nitre ukončili Týždeň Cirkvi pre mládež spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom

Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý prebiehal aj v Nitrianskej diecéze v dňoch  14. – 20. novembra 2022, ukončili mladí spoločnou sv. omšou v Kostole sv. Ladislava – Piaristi. Celebroval ju nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s pátrami Piaristami a kňazom povereným pastoračnou starostlivosťou o mládež Andrejom Filínom. Sv. omša bola venovaná aj výročiu posviacky katedrálneho chrámu – Baziliky sv. Emeráma, ktoré pripadlo na tento deň.  K tomu zameral svoju homíliu aj biskup Viliam a spolu s mladými uvažoval nad zmyslom významných medzníkov v živote človeka, medzi ktoré patrí aj sviatosť krstu a v prípade chrámu deň jeho posviacky, ktorý sa po tomto úkone stáva Božím chrámom a príbytkom. Priblížil históriu katedrály – Baziliky sv. Emeráma a jej význam pre diecézu, a venoval sa aj významu každého chrámu pre náboženský život človeka – kresťana. Povzbudil preto mladých ľudí k tomu, aby tak, ako má byť každý chrám domom Božím a nie na niečo iné, aby aj oni boli dôslední a vylúčili zo svojich sŕdc všetko, čo im bráni byť viac ľuďmi ako Božími deťmi. Po skončení liturgickej slávnosti zotrvali mladí s kňazmi a biskupom Viliamom pri krátkej adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Hlavnou myšlienkou Týždňa Cirkvi pre mládež je motto „Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce“. Kampaň je aktivitou Katolíckej cirkvi na Slovensku, po prvýkrát sa uskutočnila v roku 2004 a od tohto roka sa každoročne slávi v okolí 17. novembra na lokálnej i celoslovenskej úrovni s rôznymi aktivitami duchovného a voľnočasového programu. Nebolo tomu inak ani v Nitrianskej diecéze a vo viacerých dekanátoch a farnostiach sa pod vedením miestnych kňazov uskutočnili aktivity venované mladým ľuďom, ktorí v nich žijú.