V Nitre uviedli na trh zlatú zberateľskú mincu s motívom kniežaťa Mojmíra I.

Národná banka Slovenska vydala zlatú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 100 eur venovanú veľkomoravskému kniežaťu Mojmírovi I. Vďaka spolupráci s Nitrianskym biskupstvom sa dňa 18. novembra 2019 uskutočnila jej slávnostná emisia a prvý deň predaja v Aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Zúčastnili sa na nej guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a ďalší hostia, odborná a laická verejnosť a zberatelia. Guvernér Národnej banky Slovenska vo svojom príhovore zdôraznil záujem propagovať dôležité udalosti dejín Slovenska a významných osobností, ktoré po stáročia ovplyvňovali kultúrne a historické povedomie Slovákov. Medzi ne patrili aj osobnosti Veľkomoravskej ríše. Preto sa na pamätných minciach už objavili Svätopluk, Mojmír II., Pribina a Rastislav. Po aktuálnom Mojmírovi I. do kolekcie v roku 2020 pribudne ešte Svätopluk II. Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay vo svojom príhovore oboznámil s dávnou históriu Veľkej Moravy a osobnosťou kniežaťa Mojmíra I. Námestník riaditeľa  Mincovne v Kremnici Ľuboš Kupec priblížil zrod, výrobu a stvárnenie pamätnej mince. Prítomným sa prihovoril aj nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, ktorý upriamil pozornosť prítomných na pamäť národa a ocenil jeden zo spôsobov jej oživovania, akým je  aj emisia mince venovanej jednej z osobností našej minulosti Mojmírovi I., ako povedal: „…ktorého zásluhou sa zjednotili slovanské kmene do vyššieho územného celku Veľkomoravskej ríše a tak sa aj pripravila kristianizácia našich predkov. Preto  nemôžeme nemať pred očami udalosti, keď si naši dávni predkovia v duchu Pribinovom, Mojmírovom potom aj Rastislavovom a teda aj  Metodovom, po prvý raz vytyčovali svoju, a tým aj našu kresťanskú orientáciu.“ Biskup Judák rozobral aj správne chápanie patriotizmu, či vlastenectva cez kresťanské chápanie vlasti, národa a jeho kultúry, na konci ktorého je podľa jeho slov: „hrdý a sebavedomý občan  so zdravým historickým vedomím, ktorého je ťažké  manipulovať“.  Vyzval preto v závere k dotváraniu našej kultúry kresťanskou láskou, ako bolo údelom mnohých v službe Cirkvi a národa aj v minulosti. Z rúk guvernéra Národnej banky Slovenska si následne prevzal bronzové odliatky a prvý exemplár zlatej mince venované expozícii Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade. Po skončení emisie si záujemcovia mohli zakúpiť pamätnú mincu a zberateľské listy. Slávnostnú emisiu svojim umením umocnili sólistka Slovenského národného divadla v Bratislave Eva Hornyáková a klavirista Daniel Buranovský. Minca pripomína veľkomoravské knieža Mojmíra I., ktorého zásluhou sa zjednotili slovanské kmene do vyššieho územného celku – Veľkomoravskej ríše. Autorom výtvarného návrhu mince je Miroslav Schovanec. Zlaté mince s priemerom 26 milimetrov a s hmotnosťou 9,5 gramu boli vyrobené v náklade 4100 kusov. Na líci euromince sú okrem iného vyobrazené dve plakety z prenosného oltára z Bojnej a na rube mince je okrem iného vyobrazený fiktívny portrét veľkomoravského kniežaťa Mojmíra I.