V Nitre začal týždeň Cirkvi pre mládež s pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom

Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý sa koná v dňoch 14. – 20. novembra 2022, začali mladí ľudia v Nitre v pondelok 14. novembra 2022 sv. Omšou v Kostola sv. Ladislava – Piaristi, ktorú s rehoľnými kňazmi Piaristami celebroval  pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Vo svojom príhovore biskup Peter povzbudil mládež k živej a hlbokej viere v Ježiša Krista, a pripomenul mladým ich nezastupiteľné miesto v Cirkvi a s tým súvisiace poslanie a úlohu. Opísal mladým aj svoje osobné zážitky zo života v rodine a v mladosti,  ktoré vplývali na jeho vieru aj neskoršie kňazské povolanie. V závere príhovoru im povedal: „Želám vám, aby ste dennodenne objavovali svojej miesto v Cirkvi, aby ste objavovali plán, ktorý s vami Boh má, aby ste sa dennodenne cítili v spoločenstve Cirkvi užitoční. Nezabudnite byť ľuďmi radosti a nádeje!“ Súčasťou programu stretnutia bola  následná diskusia mladých na rôzne témy a otázky s biskupom Beňom a záverečná adorácia.

Hlavnou myšlienkou Týždňa Cirkvi pre mládež je motto „Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce“. Kampaň je aktivitou Katolíckej cirkvi na Slovensku, po prvýkrát sa uskutočnila v roku 2004 a od tohto roka sa každoročne slávi v okolí 17. novembra na lokálnej i celoslovenskej úrovni s rôznymi aktivitami duchovného a voľnočasového programu.