V Nitrianskej diecéze pápežské zástavy, hlahol zvonov aj Pápežská hymna – informácia

Napriek tomu, že v rámci blížiacej sa návštevy Sv. Otca pápeža Františka na Slovensku sa na území Nitrianskej diecézy neuskutoční žiadna z plánovaných aktivít návštevy, veriaci zo starobylej diecézy nebudú chýbať v Bratislave, Šaštíne, Prešove, či v Košiciach. Na jednotlivé stretnutia, či pápežské liturgické slávenia v Prešove a v Šaštíne sa aj z farností Nitrianskej diecézy organizujú autobusové výpravy. Veriaci sa v rámci prípravy na návštevu aktívne zapojili do celoslovenských programových aktivít a viaceré farnosti organizujú aj svoje vlastné aktivity. Farnosť Nitra – Klokočina v predvečer príchodu Sv. Otca pápeža Františka na Slovensko v sobotu 11. septembra 2021 o 19.30 hod. v amfiteátri za Kostolom sv. Gorazda na Klokočine v Nitre uskutoční premietanie filmu pod názvom „Pápež František: Muž svojho slova“.
Mnohí z veriacich Nitrianskej diecézy majú ešte stále v živej pamäti uloženú návštevu sv. Jána Pavla II. pápeža, ktorý Nitru navštívil počas svojej pastoračnej návštevy Slovenska 30. júna 1995. Mnohí zažili atmosféru na nitrianskom letisku v Janíkovciach, kde sa uskutočnilo stretnutie pápeža s mládežou Slovenska, ktorej vtedy daroval novú encykliku Evangelium vitae, ktorá učí o dôstojnosti života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Dnes už sv. Ján Pavol II. pápež v ten deň nečakane navštívil aj Nitriansky hrad a v modlitbe zotrval v katedrále – Bazilike sv. Emeráma. Na pamiatku tejto udalosti je v súčasnosti priestor pred Nitrianskym hradom už Námestím Jána Pavla II. a niekoľko rokov ho zdobí aj jeho socha. Veľký drevený kríž z letiska je umiestnený v Kostole Navštívenia Panny Márie v Nitre a konštrukcia pódia je osadená na sídlisku Klokočina.
V tejto súvislosti sa aj nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák obrátil na kňazov v diecéze s usmernením a prosbou v tomto znení: Drahí bratia, pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka Vás prosím, aby sme zintenzívnili modlitby a duchovné obety na tento úmysel, aby táto návšteva priniesla ovocie a aby jej ovocie zostalo (porov. Jn 15, 12-17).  V deň jeho príchodu, v nedeľu 12. septembra 2021 o 15.30 hod., zabezpečte, tam, kde je to možné, zvonenie v kostoloch a kaplnkách (cca 12 min.). Počas jeho prítomnosti na území Slovenska vyzdobte kostoly a  farské budovy pápežskou zástavou. Na konci bohoslužieb nech zaznie každý deň počas jeho pastoračnej návštevy Slovenska Pápežská hymna.“