V Nitrianskej diecéze pri sv. omšiach spomínali na blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca

Nitrianska diecéza, ako aj celá Cirkev na Slovensku si dnes pripomína 7. výročie odchodu do večnosti J. Em. blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, emeritného nitrianskeho biskupa, ktorý 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov, v 65. roku kňazstva a v 64. roku biskupskej služby odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi. O tom, že spomienka na túto osobnosť Cirkvi je stále živá a prítomná medzi veriacimi, svedčia aj sv. Omše, pri ktorých pamätali na jeho dušu na viacerých miestach v Nitrianskej diecéze, či v Bratislave.  Tak pri tejto príležitosti aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák  celebroval sv. omšu obetovanú za dušu otca kardinála v pondelok 24. októbra 2022 v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Po jej skončení sa s kňazmi a verejnosťou pomodlili pri jeho hrobe v dolnej lodi katedrály. Podobne ešte v nedeľu 23. októbra 2022 si aj v rodných Bošanoch pripomenuli toto výročie tiež slávením sv. omše, pri ktorej rodáci vzdávali vďaku Bohu a modlili sa za spásu jeho duše. Na pozvanie miestneho dekana Vsdp. Štefana Bukovana, sv. omšu celebroval P. Dušan Bezák SJ, rodák z Bošian pôsobiaci v jezuitskom kláštore v Ružomberku. Vo svojom príhovore  priblížil životné cesty kardinála Korca a porovnal ich s osobnosťami arcibiskupa Jána Bukovského a jezuitu Tomáša Munka. Ako povedal: “ Zo životov ich všetkých je viditeľné, že ich zvládli vďaka zakoreneniu v modlitbe a v pevnom vzťahu k Bohu, v pevnom priateľstve s Bohom. Každý svojim spôsobom prispel k obrane ľudskej dôstojnosti a slobody v časoch, ktoré sa snažili dôstojnosť, slobodu a základné práva človeka ničiť a vymazať. Aj nám môžu ich svedectvá pomôcť v každodenných rozhodnutiach života.“ Liturgickú slávnosť v Bošanoch na organe hrala Mgr. Andrea Gajdošová a svojim spevom obohatil miestny spevácky zbor Krédo.