V Nitrianskej diecéze pribúdajú čerství birmovanci

Po Veľkonočných sviatkoch sa v mesiaci apríl opäť a naplno rozbehlo udeľovanie sviatosti birmovania mladým birmovancom v jednotlivých farnostiach podľa vopred stanoveného plánu. Otcovia biskupi Viliam aj Peter tak majú vo svojich kalendároch takmer každý víkend naplánované udeľovanie sviatosti kresťanskej dospelosti, ktoré s radosťou mladým chlapcom a dievčatám vysluhujú. Tak tomu bolo aj 20. mája 2023 vo filiálke  Slepčany, kde spolu s farárom farnosti Nová Ves nad Žitavou Ľuborom Gálom a kňazmi okolitých farností celebroval slávnostnú sv. Omšu pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Birmovancov povzbudil do života v kresťanskej dospelosti a vyslúžil im sviatosť, ktorá im vďaka darom Ducha Svätého bude posilou do života vo viere. Podobne to birmovanci mali možnosť prežiť aj s biskupom Viliamom vo farnostiach  v Opatovej nad Váhom, v Uhrovci, v Nitre na Klokočine, Trenčíne-Orechovom, Trávnici, Nemčiňanoch, Ostraticiach, Ludaniciach,  Slepčanoch, či Motešiciach. Najbližší víkend bude v sobotu sviatosť birmovania mladým birmovancom vysluhovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v Topoľčanoch, a v nedeľu dospelým birmovancom z celej diecézy v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.