V Nitrianskej diecéze sa na Kvetnú nedeľu začalo slávenie Veľkého týždňa

Netradične, bez slávnostného sprievodu s ratolesťami a v uprázdnenej katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa na Kvetnú nedeľu začalo slávenie Veľkého týždňa. Svätú omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s minimálnou asistenciou. Homíliu predniesol katedrálny kanonik Mons. Marián Šuráb, ktorý sa vo svojich myšlienkach snažil prepojiť udalosti spred viac ako dvoch tisíc rokov opísané v pašiách a pripodobnil ich  na aktuálnu situáciu, ktorú prežívajú ľudia dnes. Liturgickú slávnosť mali možnosť sledovať veriaci len cez televízne obrazovky a monitory počítačov z dôvodu nemožnosti ich fyzickej účasti na slávení, spôsobenom aktuálnou situáciou z dôvodu coronavírovej pandémie. Podobná situácia panovala vo farských chrámoch na území celej Nitrianskej diecézy, odkiaľ boli liturgické slávenia Kvetnej nedele sledovateľné len obdobným spôsobom.

Tak tomu bude aj počas nasledovných dní Veľkého týždňa, keď sa v katedrálnom chráme v Nitre budú sláviť na Zelený štvrtok dopoludňajšia Omša svätenia olejov, večerná Omša na pamiatku Pánovej večere, na Veľký piatok obrady Utrpenia a smrti Pána, či bohoslužby na Veľkonočnú vigíliu a na Veľkonočnú nedeľu bez fyzickej účasti veriacich. Podobne tomu bude aj vo farských chrámoch na území celej diecézy.

Veriaci v celej diecéze sú však pozvaní k duchovnej spoluúčasti na sláveniach a spojeniu so svojimi duchovnými pastiermi v individuálnej modlitbe v domácom prostredí, alebo v kruhu najbližších.