Po prázdninách vo farnostiach opäť udeľujú sviatosť birmovania mladým

Po letných prázdninách sa v Nitrianskej diecéze v mesiaci september opäť rozbehlo udeľovanie sviatosti birmovania mladým birmovancom v jednotlivých farnostiach. Prijatia sviatosti kresťanskej dospelosti sa tak po ročnej a zodpovednej príprave  10. septembra 2023 dočkalo aj 30 mladých chlapcov a dievčat  z farnosti Nitra – Zobor, z toho dvojica z Dražoviec a Mlynáriec. Vo farskom kostole sv. Urbana pri tejto príležitosti aj za účasti rodičov a príbuzných celebroval slávnostnú svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom Milanom Polákom, nitrianskym dekanom Pavlom Zahatlanom a ďalšími kňazmi. Vo svojom príhovore biskup Viliam uvažoval nad aktuálnymi problémami ľudského života, s ktorými sa aj mladí ľudia potýkajú a preto birmovancov povzbudil do zodpovedného a súčasne každodenného života s Bohom. Ako v závere povedal: „Boh nás volá do svojej školy, aby sme sa naučili správne žiť.“ Birmovanci v závere slávnosti poďakovali biskupovi Viliamovi za vyslúženie sviatosti a farárovi Milanovi Polákovi za pozornosť a trpezlivosť pri príprave, súčasťou ktorej okrem prednášok, katechéz, či duchovných rozhovorov bol aj výlet do Múzea holokaustu v Seredi. Finančnú zbierku z liturgickej slávnosti už tradične zoborskí mladí birmovanci venujú na konkrétny charitatívny účel. Udeľovanie sviatosti birmovania ešte v mesiacoch máj a  jún už majú za sebou aj vo farnostiach v Rybníku, Sľažanoch, Bánovciach nad Bebravou, Jelšovciach a Trenčianskej Teplej. A prijatia sviatosti kresťanskej dospelosti sa v septembri dočkajú aj vo farnostiach Nitra – Horné mesto, Dolný Pial a Maňa.