V Nitrianskej diecéze si pripomenieme sv. Jána Pavla II., pápeža – sv. omša na Nitrianskom hrade

18. mája 2020 si aj v Nitrianskej diecéze pripomenieme 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II., pápeža. Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák odporúča kňazom, aby toto významné jubileum pripomenuli veriacim v nedeľu 17. mája pri bohoslužbách, a v samotný deň 18. mája aby slúžili formulár svätej omše, ktorý je určený na spomienku sv. Jána Pavla II. pápeža. Zároveň diecézny biskup odporúča, aby 18. mája napoludnie, kde je to možné, zvonili na všetkých zvonoch aspoň 5 minút.

V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade bude v pondelok 18. mája 2020 o 15,00 hod. sláviť svätú omšu pri príležitosti 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II., pápeža veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo. Účasť veriacich je možná podľa aktuálne platných pravidiel a hygienických opatrení stanovených pre slávenie bohoslužieb za účasti verejnosti.

Ján Pavol II. – vlastným menom Karol Wojtyla – sa narodil 18. mája 1920 vo Wadowiciach v Poľsku ako druhý syn rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílie, rodenej Kaczorowskej. Keď mal 9 rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr i jeho starší brat Edmund. Otec zomrel v roku 1941. Počas 2. svetovej vojny začal tajne študovať teológiu, v ktorej po oslobodení Poľska pokračoval na Jagellonskej univerzite. V novembri 1946 bol vysvätený za kňaza, v júli 1958 bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove a v decembri 1963 sa stal krakovským arcibiskupom. 26. júna 1967 bol vymenovaný za kardinála. V konkláve 16. októbra 1978 ho kardináli zvolili za 264. nástupcu sv. apoštola Petra – za pápeža. Bol prvým pápežom slovanského pôvodu. Jeho pontifikát trval 26 rokov 5 mesiacov a 17 dní. Zomrel v sobotu vo Veľkonočnej oktáve 2. apríla 2005. Pontifikát Jána Pavla II. bol tretí najdlhší. Počas neho vykonal 104 zahraničných apoštolských ciest (tri aj na Slovensko – 1990, 1995, 2003), vydal 14 encyklík, blahorečil a svätorečil 1 340 ľudí, povedal asi 3 500 prejavov, vyhlásil tri jubilejné roky, na asi 1 200 generálnych audienciách sa s nim stretlo vyše 20 miliónov ľudí… Bol neúnavným horliteľom za zachovanie mieru, dodržiavanie ľudských práv a dôstojnosti človeka. Svojou charizmou vtlačil Katolíckej cirkvi nový dynamizmus. Už na jeho pohrebe niesli ľudia transparenty s nápisom „Santo subito“ (svätý hneď). Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 (Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za blahoslaveného a pápež František ho 27. apríla 2014 (tiež Nedeľa Božieho milosrdenstva) vyhlásil za svätého. Jeho liturgická spomienka sa v Katolíckej cirkvi slávi 22. októbra – deň prevzatia pápežského úradu. V roku 1995 30. júna osobne navštívil Nitru, kde sa stretol s mládežou Slovenska a nečakane navštívil aj Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. K Slovensku a jeho ľudu mal mimoriadne blízky vzťah.