V Nitrianskej diecéze si pripomíname sv. Emeráma, biskupa a mučeníka – patróna katedrály

V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 22. septembra 2023 konala slávnostná pontifikálna svätá omša, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pri príležitosti sviatku spolupatróna chrámu i katedrálnej kapituly sv. Emeráma, biskupa a mučeníka. Na sv. omši boli  prítomní aj bohoslovci z Kňazského seminára sv. Gorazda s predstavenými.  Spomienka na sv. Emeráma v liturgickom kalendári je pre katedrálny chrám slávnosťou.

Spolupatrón nitrianskeho katedrálneho chrámu sv. Emerám sa narodil v Poitiers vo Francúzsku v prvej polovici 7. storočia. Pochádzal zo šľachtickej akvitánskej rodiny. Dostal dobrú výchovu i vzdelanie. Stal sa kňazom. Podľa niektorých prameňov bol biskupom v meste Poitiers. Emerám chcel ísť do bavorských krajín, keďže počul, že ľudia tam ešte neprijali svetlo viery. Cez Loiru a Čierny les prišiel do Regensburgu, kde panoval vojvoda Teodo. Podľa niektorých prameňov ho dokonca tento vojvoda sám pozval do svojej krajiny, aby tam šíril evanjelium. Emerám pracoval v Bavorsku tri roky. Mnoho ľudí sa obrátilo jeho zásluhou. Zakrátko si získal povesť svätosti. Po troch rokoch sa rozhodol vykonať si púť do Ríma k hrobu sv. Petra a Pavla. Avšak na piaty deň, čo bol na ceste, ho na mieste, zvanom Kleinhelfendorf (južne od Mníchova), chytili ľudia bavorského vojvodu, umučili ho a zabili. Stalo sa to 22. septembra. Presná príčina, prečo to spravili, nám nie je známa. Podľa legendy sa biskupovi Emerámovi vyspovedala dcéra vojvodu Ota zo svojho nečistého spojenia so Sigipaldom, ktorý patril medzi vážených členov Teodovho dvora. Emerám jej poradil, aby jasne označila svojho zvodcu. Zato ho potom Teodo dal usmrtiť. Pochovali ho v kostole sv. Juraja v Regensburgu. V polovici 8. storočia dali postaviť na mieste jeho umučenia kostol a takisto aj v Regensburgu na jeho počesť. Jeho pozostatky preniesli do tohto kostola. Každoročne 22. septembra sú vystavené k úcte. Relikvie sv. Emeráma sa nachádzajú aj v nitrianskej katedrále – Bazilike s patrocíniom sv. Emeráma. Salzburský arcibiskup Adalrám posvätil v Nitre okolo roku 833 na počesť tohto mučeníka pre knieža Pribinu kostol, ktorý je prvým historicky známym kostolom na Slovensku. Jeho atribútmi sú mitra, biskupská berla, palma a rebrík ako symbol cesty do neba a nástroj umučenia.