V nitrianskej katedrále bola zádušná svätá omša za kardinála J. Ch. Korca

Nitra (24. októbra) V deň druhého výročia smrti kardinála Jána Chryzostoma Korca (24. októbra 2017) sa v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre konala zádušná svätá omša. Predsedal jej generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. 

Príhovor po evanjeliu predniesol kanonik Sídelnej kapituly Mons. Pavol Brzý. Pripomenul niekoľko dôležitých úsekov zo života kardinála J. Ch. Korca, vrátane prenasledovania zo strany komunistického režimu pred rokom 1989. Predstavil ho ako muža viery, ako pastiera, ktorý bol verný Kristovi prostredníctvom vernosti svojmu kňazskému a rehoľnému povolaniu.

Po svätej omši, pri jeho hrobe v dolnej lodi katedrály, sa prítomní veriaci spoločne pomodlili a v pamätnej miestnosti, v priestoroch Biskupského paláca, si pozreli vystavené osobné veci, fotografie a knihy prvého kardinála na nitrianskom biskupskom stolci.

Spomienka na kardinála Jána Ch. Korca sa uskutoční aj v nedeľu 29. októbra v jeho rodisku, v Bošanoch. O 10.00 v miestnom farskom kostole bude celebrovať svätú omšu hovorca KBS Martin Kramara, bývalý tajomník zosnulého nitrianskeho emeritného biskupa.

Miroslav Lyko

foto: Marek Mucha

photo-4photo-15photo-16photo-23photo-26photo-27