V nitrianskej katedrále si uctili pamiatku Jána Chryzostoma kardinála Korca

Pri príležitosti 4. výročia odchodu do večnosti blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho diecézneho biskupa, si jeho pamiatku uctili aj v biskupskej Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre. V nedeľu 27. októbra 2019 tam spomienkovú sv. omšu celebroval veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly a kardinálov dlhoročný spolupracovník Mons. Štefan Vallo s ďalšími kňazmi za účasti bohoslovcov z Kňazského seminára sv. Gorazda a širokej verejnosti. Vo svojej homílii Mons. Vallo priblížil veriacim osobnosť a dielo zosnulého kardinála Korca spôsobom, z ktorého bolo zjavné, že Ján Chryzostom Korec bol mužom hlbokej viery a lásky k Bohu a jeho Cirkvi. Zo slov Mons. Valla vyplynulo, že kardinál Korec tejto viere a láske zostal verný celý svoj život, aj v ťažkých časoch prenasledovania Cirkvi počas komunistického režimu. Ako povedal: „Pre jeho život presne platia slová sv. Pavla „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.“ Povzbudil preto veriacich, aby si ctili a zachovávali odkaz svedka viery, ktorým kardinál Korec nepochybne bol a vyjadril vieru, že raz bude za to aj odmenený postavením na piedestál Cirkvi. Po skončení sv. omše si kňazi a veriaci diecézy uctili pamiatku otca kardinála tichými modlitbami pri mieste jeho posledného odpočinku v dolnej lodi katedrály – Baziliky sv. Emeráma. Na jeho náhrobnom kameni sa nachádza jeho vlastnoručne napísaný odkaz v znení: „Z Božieho daru a milosti usiloval som sa žiť, pracovať a pôsobiť v duchu viery.“