V Novej Vsi nad Žitavou nitriansky diecézny biskup požehnal nový organ vo farskom chráme

K interiéru Farského kostola sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou pribudol nový organ. Počas slávnostnej sv. omše ho 26. júla 2021 požehnal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Organ, ktorý sa do roku 2015 nachádzal na chóre kostola, postavila organárska firma Otto Rieger z Budapešti v roku 1909. Obsahoval cca 230 píšťal, 5 manuálových a 1 pedálový register. Drevené časti organa (píšťaly, skriňa, hrací stôl) boli  výrazne napadnuté červotočom, kovové píšťaly v minulosti podstúpili niekoľko neodborných zásahov, ktoré ich značne znehodnotili. Navyše, v období 1. svetovej vojny boli cínové prospektové (predné) píšťaly rekvirované na výrobu vojenskej munície, no po vojne boli nahradené iba lacnými zinkovými. Stav, v ktorom sa nástroj nachádzal, si vyžadoval riešenie – nový organ! Z niekoľkých možných variantov bol vybraný nástroj, ktorého stavbou bola poverená organárska dielňa majstra Jána Nováka. Ide o jednomanuálový 9-registrový organ, ktorý má zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Skriňa nástroja je vyrobená z dubového dreva. Všetky časti nástroja sú zhotovené v duchu klasického organárstva. Stavba nástroja bola inšpirovaná školou významného slovenského organára Martina Šaška a jeho žiakov. Pri stavbe nástroja boli použité rôzne druhy dreva ako borovica, smrek, lipa, eben, hruška, čerešňa, javor, orech, jaseň, dub, a na manuálovej klaviatúre hovädzia kosť. V nástroji sa nachádza 620 píšťal, najdlhšia meria 2,5 metra a je z borovicového dreva. Najkratšia píšťala meria 24 mm a je z organového kovu. Píšťal z organového kovu je v organe 566 a píšťal z borovicového dreva 54. Stavba nástroja bola ukončená v júni 2021. Zvuk nového organa skrášli liturgické slávenia v miestnom chráme a veriaci z farnosti v Novej Vsi nad Žitavou sa môžu tešiť na duchovné a hudobné zážitky počas bohoslužieb.