V Obide požehnali nové vína a zrekonštruovaný organ

Na sviatok sv. Jána apoštola 27. decembra 2019 sa vo farskom kostole sv. Štefana kráľa v Obide pri Štúrove konalo už tradičné svätojánske požehnanie nového vína. Na úvod slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval dekan štúrovského dekanátu Zoltán Fóthy s miestnym farským administrátorom Ivánom Borkom a ďalšími kňazmi, však najskôr požehnali zrekonštruovaný organ. Po vyše roku mlčania si tak miestni veriaci mohli opäť vypočuť nádherný zvuk organu počas liturgickej slávnosti vo svojom chráme.  Na sv. omši sa popri veriacich z Obidu zúčastnili aj členovia vínného rádu Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend, vinári z regiónu,  členovia Združenia vinohradníkov v Obide a predstavitelia Obecného úradu, ktorí sa podieľali na organizácii tradičnej slávnosti. Po svätej omši si prítomní veriaci a účastníci slávnosti mohli vypočuť aj organový koncert v podaní organistky Brigitty Laczó z Budapešti, počas ktorého zazneli diela J.S. Bacha a F. Mendelssohna. Miestni veriaci vyjadrili vďačnosť za to, že odteraz budú liturgické slávenia v ich chráme opäť sprevádzané čistými a vznešenými tónmi organu ako kráľa hudobných nástrojov, a budú mať možnosť účasti aj na ďalších koncertoch pozdvihujúcich ich duše bližšie k Stvoriteľovi.

Pôvodný, 10-registrový Tattingerov pneumatický organ z roku 1932 už doslúžil a stal sa nepoužívateľným. Za značnej finančnej pomoci miestnej samosprávy sa zrodila nádej vo veriacich, že obnova organu nie je úplne stratená. V zbierke vyzbierali veriaci a ľudia dobrej vôle potrebnú sumu na zakúpenie 8-registrového mechanického organa vyrobeného Franzom Breilom z Nemecka. Z pôvodného organa zostala použiteľná iba organová skriňa, ktorá bola rozšírená, zreštaurovaná a pozlátená Jánosom Elischom z Maďarska. Staviteľom organu bol Jozef Galla z Dvorov nad Žitavou, ktorý podľa odborného dozorcu prác Györgya Andrása Dékánya odviedol precíznu a peknú prácu.