V obnovenom veľprepoštskom paláci požehnali kaplnku sv. Jána Nepomuckého

V predvečer liturgickej spomienky sv. Jána Nepomuckého 15. mája 2023, po prvýkrát celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák sv. omšu v priestoroch obnoveného veľprepoštského paláca na hradnom kopci. Pri tejto príležitosti biskup Viliam v prítomnosti veľprepošta katedrálnej kapituly Mons. Štefana Valla, kuriálnych kňazov, rehoľných sestier a zamestnancov Biskupského úradu požehnal kaplnku s patrocíniom sv. Jána Nepomuckého. Budova a priestory obnoveného Veľprepoštského paláca, alebo inak aj Veľprepozitúry boli po troch rokoch zrekonštruované do podoby ako pred bombardovaním v roku 1945. Na balustráde sa opäť týči jazdecká socha Márie Terézie. Boli urobené terénne a parkové úpravy okolia budovy a záhrady. Do miestností v interiéroch bol navezený nábytok a kancelárske zariadenie, ktoré začali využívať veľprepošt, pomocný biskup a zamestnanci Biskupského úradu. V týchto priestoroch tak nebude muzeálna expozícia, ale bude tam pôsobiť Biskupský úrad a Cirkevný súd.