V októbri sa modlili ruženec aj vo farnosti Soblahov

Starobylá tradícia pripisuje mesiacu október mariánsky charakter. Ruženec stojí v centre tohto mesiaca. Tak ako vo všetkých farnostiach Nitrianskej diecézy, tak aj vo Farnosti Soblahov prežili tento mesiac s ružencom v ruke. Pred sv. omšami sa modlili vo farskom kostole žiaci ruženec podľa ročníkov. V nedeľu popoludní sa pred lurdskou kaplnkou v Soblahove i v Mníchovej Lehote zhromaždili veriaci na modlitbu ruženca, ktorú viedli prvoprijímajúce deti. Deti mohli okrem modlitby priniesť ako dar Nebeskej Matke aj ručne zhotovený ruženec, ktorý položili ku soche Panny Márie. Na pozvanie farára Vdp. Petra Valaského zavítal do farnosti trenčiansky gréckokatolícky farár Igor Cingel, ktorý viedol modlitbu mariánskeho akatistu. Nech toto všetko prinesie bohaté duchovné ovocie pre farnosť, Nitriansku diecézu, národ i celý svet.