V Opatovej nad Váhom slávili odložené farské hody

Z pôstneho obdobia odloženou hodovou slávnosťou, v nedeľu 17. septembra 2023 pri príležitosti minulotýždňového sviatku Povýšenia Svätého kríža, oslávili veriaci v  Opatovej nad Váhom, ktorej súčasťou je aj filiálka Kubrá patróna svojho chrámu sv. Stanislava. Súčasťou liturgickej slávnosti bol sprievod veriacich v ľudových krojoch so spevom podporovaný miestnou dychovou  hudbou. Hlavným celebrantom svätej omše a slávnostným kazateľom bol miestny rodák Mons. Marián Gavenda, farár v Devíne. Spolu s ním koncelebroval miestny farár Miroslav Lysičan a ďalší kňazi. Mons. Gavenda vo svojej homílii upriamil pozornosť prítomných veriacich na milosrdenstvo a odpúšťanie. Po skončení liturgickej slávnosti sa veriaci mali možnosť zúčastniť na spoločenskom stretnutí spojenom s agapé vo farskej záhrade. Hodová liturgická slávnosť v Opatovej nad Váhom, na ktorej sa veriaci tradične zúčastňujú v ľudových krojoch je prejavom udržiavaných a živých ľudových tradícií, ktorých súčasťou vždy bolo, je aj bude aj duchovno. Najmenší hodovníci v krojoch v chráme na svätej omši sú toho zárukou.

Netradičný termín slávnosti spojený so sviatkom Povýšenia Svätého kríža má pôvod v histórii, kedy Opatová nad Váhom patrila do farnosti Dobrá, kde mali kostol s týmto patrocíniom. Keďže sviatok sv. Stanislava pripadá na obdobie pôstu, tak si hody v Opatovej slávia takýmto spôsobom v takomto termíne.