V Pani oslávili 300. výročie postavenia filiálneho kostola Všetkých svätých

Pri príležitosti 300. výročia postavenia a konsekrácie kostola Všetkých svätých v Pani, navštívil 6. novembra 2022 túto filiálku patriacu do farnosti Veľký Cetín nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po  modlitbe ruženca, prezentácii o histórii kostola v slovenskom aj maďarskom jazyku celebroval biskup Judák s miestnymi kňazmi  slávnostnú pontifikálnu sv. omšu za účasti predstaviteľov obce Paňa a miestnych veriacich. Spoločne si tak pripomenuli vzácne výročie miestneho chrámu a vzájomne sa povzbudili k hrdosti na príslušnosť k spoločenstvu, ktoré sa okolo Kostola schádzalo v minulých storočiach a je aktívne aj v súčasnosti.

Barokový kostol s patrocíniom všetkých svätých bol postavený v roku 1722. V chráme je hlavný oltár s obrazom všetkých svätých zo začiatku 18. storočia. Bočné oltáre sú asi z 20. rokov 18. storočia v tvare barokovej stĺpovej architektúry, do ktorej sú vložené obrazy Panny Márie a Kalvárie, sv. Františka a Panny Márie s Ježiškom. Kazateľnica je z čias výstavby chrámu, má stočené drevené stĺpiky a postavy štyroch evanjelistov. V chráme je krstiteľnica ozdobená stromom poznania. Na jej vrchnáku je klasicistické súsošie zobrazujúce krst Krista. V kostole sa nachádzajú aj ďalšie obrazy Panny Márie z polovice 19. storočia, Sv. Trojice, maľby svätých na oknách a klasicistický náhrobok z roku 1837. Kostol bol renovovaný  v rokoch 1876,1932 až 1933, 1965, 1994 a posledná oprava väčšieho rozsahu bola v roku 2007. Dnešné maľby, farebné okná aj organ pochádzajú z rokov 1932 až 1933 a zvon z roku 1929. V zadnej časti kostola je prístavba s kryptou s nápisom „Nobilis familiau Lakits MDCCCLXXXIV.“ Tu sú uložené od roku 1884 telesné pozostatky Lakitsovcov, jedných z najbohatších rodín v 19. storočí v Pani.