V Rumunsku spomínali na niekdajšieho nitrianskeho biskupa

Botiz, Rumunsko (19. marca) Na Tretiu pôstnu nedeľu sa v rumunskej obci Botiz, v diecéze Satu Mare, konala slávnosť z príležitosti 670. výročia smrti biskupa Vita Vasváriho, OFM, ktorý bol biskupom v Nitre v rokoch 1334 -1347. Po Vichingovi išlo o prvého biskupa, ktorý bol do Nitry menovaný priamo Svätou Stolicou (menovacia bula sa zachovala do dnešných dní).

Po mocenských bojoch, ktoré prebiehali na území vtedajšieho Uhorska aj zo strany Matúša Čáka, Nitriansku diecézu duchovne a materiálne povzniesol. Bol spovedníkom kráľa Karola Róberta a diplomatom Uhorskej koruny vo viacerých štátnických záležitostiach. Z toho dôvodu navštívil aj Avignon, kde v tom čase sídlil pápež Klement VI. Tu sa stretol s talianskym básnikom Petrarchom a rímskym tribúnom Cola di Rienzom. Zomrel 18. marca 1347.

Na slávnosti, pri ktorej bola odhalená tabuľa na miestnom Kostole svätého Jozefa (kde je aj slovenský text), sa zúčastnili diecézny biskup Satu Mare Mons. Eugen Schönberger a nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Prítomní boli viacerí kňazi, zástupcovia iných náboženských spoločenstiev a ďalší veriaci, ako i zástupcovia spolkov zastupujúcich Slovákov v Rumunsku.

R_1R_4R_3R_7R_6R_2r14r15r16R_9R_10R_11R_12R_13