V Ruskovciach odhalili tabuľu saleziánovi Michalovi Čahojovi

Veriaci z Ruskoviec, ktoré sú filiálkou farnosti Malá Hradná pri Bánovciach nad Bebravou, sa v nedeľu 13. októbra 2019 stali svedkami odhalenia pamätnej tabule svojmu rodákovi, saleziánskemu spolupracovníkovi – koadjútorovi Michalovi Čahojovi SDB. Pamätnú tabuľu odhalil nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák po sv. omši, ktorú celebroval spolu s miestnym farárom Petrom Knapcom a ďalšími kňazmi z okolitých farností v miestnom Kostole Ducha Svätého. Inštalácia tabule na ruskovskom chráme a jej odhalenie a požehnanie sú výsledkom snaženia kresťanských laikov, ktorí poznajú život a odkaz brata Michala Čahoja a chcú verejnosti priblížiť osobnosť svojho rodáka, ktorý ako misionár prežil 60 rokov v misionárskej službe v Indii.  Túto krajinu ako sám hovoril: „Prijal hlboko do svojho srdca ako miesto, ktoré mu pripravil Boh.“ Michal Čahoj, SDB zomrel 1. júla 1994 v Indii, kde je aj pochovaný. Narodil sa 19. novembra 1911 v Ruskovciach. Pochádzal z roľníckej rodiny a bol najmladším zo štyroch súrodencov. Pôvodne sa vyučil za kováča, ale neskôr vstúpil do noviciátu Saleziánov don Bosca a v Hronskom Beňadiku zložil svoje prvé rehoľné sľuby. V roku 1934 odišiel ako misionár do Indie. Michal Čahoj sa celý život modlil za výstavbu kostola v Ruskovciach. Dožil sa síce jeho postavenia v roku 1993, ale jeho vysviacky sa pre podlomené zdravie už zúčastniť nemohol, keďže cesta z Indie bola fyzicky veľmi náročná. Rodákom, ako aj ďalším generáciám veriacich ho tak bude pripomínať pamätná tabuľa na chráme, o ktorého výstavbu sa aj on vďaka svojim modlitbám pričinil.