V Skýcove požehnali pamätnú tabuľu blahej pamäti Mons. Michalovi Buzalkovi

Na priečelí farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Skýcove odhalili a požehnali 12. júna 2022 pamätnú tabuľu venovanú blahej pamäti Mons. Michalovi Buzalkovi, bývalému pomocnému biskupovi Trnavskej apoštolskej administratúry,  ktorý pôsobil v skýcovskej farnosti v rokoch 1911-1920. Súčasťou spomienkovej slávnosti bola aj slávnostná sv. omša, ktorú s miestnym správcom farnosti  Ladislavom Kováčom celebroval ThDr. Peter Slepčan PhD., farár farnosti sv. Martina v Bratislave a postulátor kauzy blahorečenia Mons. Buzalku. Miestny správca farnosti v úvode  slávnosti povedal: „V dnešnej dobe, kedy pociťujeme krízu autority sú skutočne vzácne veľké osobnosti v spoločenskom živote. Spoločnosť ale i Cirkev potrebuje osobnosti, ktoré majú morálnu integritu, životnú múdrosť a bázeň pred Bohom. Vďaka Bohu vo Farnosti Skýcov pôsobili viacerí dobrí kňazi a starostliví kňazi. A medzi nimi patrí osobitné miesto práve Mons. Michalovi Buzalkovi, ktorý túto farnosť spravoval v rokoch 1911 – 1920.  Neboli to ľahké časy, no jemu nechýbala rozvaha a predovšetkým láska k veriacim, ku ktorým bol ochotný sa po vojne vrátiť aj keď mohol pôsobiť na inom kňazskom pôsobisku v blízkosti svojho rodiska. Jeho hlboký vzťah ku Skýcovu je vidieť aj z jeho korešpondencie po vypálení obce nemeckými fašistami. Preto som rád, že dnešná slávnosť spojená s odhalením pamätnej tabule je našou spoločnou odpoveďou na jeho krásny vzťah k farnosti a zároveň spomienkou na veľkého človeka, kňaza, biskupa a verím, že čoskoro blahoslaveného.“ Podobne vo svojej  homílii  hlavný celebrant pripomenul život a pôsobenie Mons. Buzalku na Skýcove, zvlášť jeho láskavý vzťah ku skýcovským veriacim. Slávnostný akt odhalenia a požehnania tabule sprevádzala dychová hudba Skýcovanka, a prítomným sa prihovoril aj starosta obce. Na záver sa účastníci slávnosti mali možnosť stretnúť pri malom agapé. Pamätná tabuľa bude veriacim pripomínať, že v ich obci a farnosti pôsobil veľký človek, ktorý sa za nich môže prihovárať v nebi.