V Slepčanoch znovuodhalili pamätnú tabuľu arcibiskupovi Jurajovi Selepčénimu – Pohroncovi

V nedeľu 24. apríla 2022 si v Slepčanoch znovuodhalením pamätnej tabule pri Kostole sv. Jána Nepomuckého pripomenuli významnú osobnosť dejín a slávneho rodáka – ostrihomského arcibiskupa, primasa a miestokráľa Uhorska – Juraja Selepčéniho Pohronca (*24. apríla 1595 – † 11. január 1685). Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval vdp. Marián Červený, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol význam Juraja Selepčéniho aj základné historické skutočnosti z jeho života. V kruhu domácich farníkov i hostí sme boli svedkami, ako sa po rekonštrukcii kostola vrátila do jeho areálu pamätná tabuľa, ktorú k 400. výročiu narodenia Selepčéniho ( v roku 1995) venovali jeho rodáci.