V Starej Lehote požehnali pamätné tabule nitrianskym kňazom

Vo filiálnom kostole sv. Mikuláša biskupa v Starej Lehote patriacej do farnosti Modrová, celebroval 2. februára 2020 svätú omšu nitriansky diecézny biskup Viliam Judák spolu s miestnym farárom Jozefom Drobným za širokej účasti miestnych veriacich. Po jej skončení odhalili na stene chrámu inštalované pamätné tabule na dvoch rodákov z obce, rímskokatolíckych kňazov Petra Brišku a Antona Domina. Tabule oboch kňazov, ktorí pôsobili v Nitrianskej diecéze požehnal nitriansky diecézny biskup Viliam Judák.

Peter Briška pochádzal z početnej rodiny ako najstarší syn. Teológiu študoval v Banskej Bystrici. Za kňaza bol vysvätený v roku 1918. Ako profesor náboženstva pôsobil na gymnáziu v Prievidzi. Od roku 1924 bol farárom v Lazanoch. V roku 1937 odišiel do Nitrianskej diecézy. Pôsobil ako farár vo Veľkých Chlievanoch. Bol aktívny aj v publicistike a vo verejnom živote.

Anton Domin sa narodil 7. júna 1921 v Starej Lehote. Po skončení teologických štúdií ho biskup Karol Kmeťko vysvätil 20. júna 1948 v Nitre za kňaza. V rokoch 1948-1949 bol kaplánom v Starej Bystrici v čadčianskom okrese, v rokoch 1949-1951 v Lietave v okrese Žilina. V r. 1951 sa stal správcom farnosti Lutiše, no bol uväznený a následne bol tri roky zaradený v tzv. pomocných technických práporoch. V rokoch 1954-1957 bol kaplánom v Skalitom v okrese Čadca, v r. 1957 bol kaplánom v Považskej Bystrici a stal sa farárom vo Varíne v žilinskom okrese. Tu pôsobil do r. 1959, kedy ho preložili za správcu farnosti Lednické Rovne v púchovskom okrese, kde pôsobil až do r. 1970. V rokoch 1970-1996 bol správcom farnosti v Závaží, dnes Trenčín-Orechové. V r. 1980 mu udelili titul honorárneho dekana a neskôr i titul honorárneho kanonika. V r. 1996 odišiel na odpočinok, ktorý prežíval v Považskom Podhradí. Je pochovaný vo svojom dlhoročnom pôsobisku.