V Šuranoch oslávili storočnicu Kaplnky Nepoškvrnenej Panny Márie

Farnosť sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch v spolupráci s Občianskym združením Inšpirujme svet pripravili na 25. júla 2021 pri príležitosti 100. výročia posvätenia Kaplnky Nepoškvrnenej Panny Márie pri rekreačnom areáli Tona v Šuranoch a 800. výročia prvej písomnej zmienky o miestnej časti Kostolný Sek kultúrno spoločenské podujatie, ktorého súčasťou bola aj  liturgická slávnosť. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s ním koncelebrovali šuriansky dekan – farár  Štefan Vícen a ďalší kňazi z blízkeho okolia. Zámerom organizátorov bolo pripomenúť účastníkom podujatia zvlášť počas sv. omše význam a dôležitosť slova dedovizeň, ktoré symbolizuje duchovné dedičstvo, ako aj historické povedomie a jeho hodnoty. Tak sa o dedovizni vyjadril vo svojej homílii aj Mons. Viliam Judák, pričom v kontexte toho, ako sa v dnešnej dobe tieto hodnoty strácajú, vyzdvihol horlivých veriacich stretávajúcich sa každomesačne pri modlitbách svätého ruženca v priestoroch kaplnky, lebo viera v Boha a úcta k Panne Márii sú vzácne poklady, ktoré sa oplatí uchovať a odovzdávať ďalej a je povinnosťou mať  aj toto miesto v úcte, starať sa oň, zveľaďovať ho a zachovať pre ďalšie generácie. Biskup Judák vo svojej homílii upriamil pozornosť aj na vnútornú krásu, ktorú v tomto hektickom svete ľudia zanedbávajú. Ako povedal: „Liečime vonkajšok a ignorujeme vnútro. Preto treba zmeniť predovšetkým svoje srdce a priznať svoju nedostatočnosť a biedu. Lebo ak priznáme svoj hriech, sme zachránení, pretože získavame odpustenie. V závere zablahoželal miestnym veriacim k jubileu Kostolného Seku a vyzval všetkých aby si vážili, zachovali a prehlbovali hodnoty, ktoré zanechali predchádzajúce generácie. Na konci liturgickej slávnosti sa organizátori poďakovali Mons. Viliamovi Judákovi za jeho účasť, ktorá mimoriadne pozdvihla a obohatila celé podujatie, a darovali mu na pamiatku cyklistický dres so symbolickým číslom 16, nakoľko 16. júla uplynulo 16 rokov od jeho biskupskej vysviacky.

V rámci popoludňajšieho programu sa viac ako 200 účastníkov podujatia všetkých kategórií spolu s nitrianskym diecéznym biskupom Viliamom Judákom, kňazmi a organizátormi vybrali na cyklopúť po okolitých sakrálnych objektoch.  Navštívili chrámy v Šuranoch, Nitrianskom Hrádku a Kostolnom Seku až skončili pri Filovom kríži. Veriaci sa pri každej zastávke pomodlili desiatok ruženca. Príjemná atmosféra a úsmevy na tvárach účastníkov svedčili o tom, že sa podujatie vydarilo a prinieslo duchovný zážitok všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili. Myšlienka spájať a inšpirovať ľudí sa naplnila. Do príprav a organizácie podujatia sa zapojili veriaci z Kostolného Seku,  dobrovoľní hasiči, mesto Šurany,  Mestská polícia, Policajný zbor, Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej, Základná škola SNP, Stredná Odborná škola gastronómie a služieb a Gymnázium Šurany. Občianske združenie Inšpirujme svet venovalo časť slávnostného obeda  aj deťom zo sociálne slabších pomerov.