V Topoľčanoch oslávili 30. výročie Základnej školy sv. Don Bosca

Pedagógovia a žiaci Základnej školy sv. Don Bosca v Topoľčanoch si 26. mája 2022 pripomenuli 30. výročie založenia svojej vzdelávacej inštitúcie, ktorá patrí do siete cirkevných škôl Nitrianskej diecézy. Pri tejto príležitosti pripravilo vedenie školy v spolupráci s Farnosťou Panny Márie Nanebovzatej v Topoľčanoch slávnostný program pozostávajúci zo slávnostnej sv. omše a predstavenia kultúrnej a umeleckej tvorivosti, či pohybových aktivít žiakov školy.  Za účasti vedenia školy, pedagógov, žiakov, zástupcov rodičov, či predstaviteľov miestnej samosprávy a štátnej správy, dobrodincov a priateľov školy celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo slávnostnú ďakovnú sv. omšu na tento úmysel. V rámci kultúrneho programu žiaci školy predviedli svojej schopnosti a talenty vo vystúpeniach, ktoré pripravili pod vedením učiteľov.