V Topoľčanoch otvorili a požehnali Komunitné centrum sv. Louisa a Zélie Martinovcov

V lokalite bývalého  cukrovaru v Topoľčanoch 21. marca 2023 otvorili a požehnali prvú časť Komunitného centra sv. Louisa a Zélie Martinovcov. Centrum bolo vybudované z iniciatívy a z finančných prostriedkov Maltézskeho rádu v súčinnosti s mestom Topoľčany, ako v poradí 24. centrum v strednej Európe. Na otvorení sa popri obyvateľoch lokality zúčastnili aj ambasádori Maltézskeho rádu a Fondu pre zabudnutých ľudí Franz Salm-Reifferscheidt a Justin Simpson, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a predstavitelia Maltézskej pomoci Slovensko a mesta Topoľčany. Centrum požehnal dekan – farár farnosti Topoľčany Mons. Dušan Argaláš. Komunitné centrum, na ktorého budovaní sa podieľali aj samotní obyvatelia lokality omunitné centrum bude ponúkať sociálne a vzdelávacie programy zamerané primárne na deti, matky a tehotné ženy. Jeho pracovníci a dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko budú zároveň poskytovať sociálne poradenstvo, či organizovať kultúrne podujatia a prednášky. Cieľom centra je výučba k základným sociálnym a hygienickým návykom detí, budovanie ich vzťahu k zdravému tráveniu voľného času a rozvíjaniu talentov, učenie základných návykov starostlivosti o deti a domácnosť pre ich matky. Prvé komunitné centrum na území Nitrianskej diecézy tohto typu zamerané na integráciu Rómov bolo vďaka Maltézskemu rádu vybudované v Nitre v lokalite Orechov Dvor. Duchovnú podporu a službu v týchto centrách zabezpečujú kňazi Nitrianskej diecézy.