V Topoľčanoch sa uskutoční mariánska púť

Topoľčany (3. septembra) Rímskokatolícka farnosť v Topoľčanoch pozýva veriacich na mariánsku púť. Uskutoční sa v dňoch 6. – 9. septembra 2018 v miestnom farskom kostole.

Pre pútnikov je pripravený program pozostávajúci predovšetkým zo svätých omší, z vysluhovania sviatosti zmierenia a pomazania chorých, z eucharistických adorácií, z pobožností krížovej cesty a posvätného ruženca.

Hlavnú svätú omšu v nedeľu 9. septembra o 10.30 hod. bude pred oltárom lurdskej jaskyne celebrovať nitriansky kanonik Mons. Marián Šuráb. 

Dušan Argaláš / Miroslav Lyko