V Topoľčiankach oslávili Preblahoslavenú Pannu Máriu Karmelskú počas 336. Škapuliarskej púte

V Topoľčiankach sa v dňoch 13. – 17. júla 2022 pri príležitosti spomienky Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej konala v poradí už 336. Škapuliarska púť. Program začal duchovnou prípravou v rámci trídua pred púťou, počas ktorého sv. omše celebrovali vdp. Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre, Mons. Marián Dragúň, rektor kňazského seminára v Nitre a vdp. Stanislav Lieskovský, kaplán z Veľkých Kostolian. Púť vyvrcholila počas víkendu, kedy bol pre pútnikov pripravený duchovný program pozostávajúci z vysluhovania sviatosti zmierenia, pobožností krížovej cesty a sv. omší v slovenskom aj maďarskom jazyku a tradičným obradom prijatia do Škapuliara. V sobotu púť vyvrcholila slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Po jej skončení sa uskutočnila sviečková procesia do zámku s modlitbou litánií a slávnostným eucharistickým požehnaním z balkóna zámku. V nedeľu program pokračoval opäť sv. omšami pre slovenských a maďarských pútnikov a vyvrcholil slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval biskupský vikár a rektor Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku Mons. Peter Brodek. Uskutočnil sa aj obrad zverenia dievčat Panne Márii Karmelskej na Kalvárii a modlitby v rámci Hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii. Hojná účasť veriacich a pútnikov aj v tomto roku potvrdila živú mariánsku úctu Božieho ľudu v Topoľčiankach, ale aj blízkom a vzdialenom okolí, ktorí takto tradične oslávili spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.