V Topolčiankach sa konala 333. Škapuliarska púť

V dňoch 10. – 14. júla 2019 sa v Topolčiankach uskutočnila už  tradičná Škapuliarska púť. Súčasťou bohatého duchovného programu, v ktorom nechýbala duchovná príprava, každodenné sv. omše na Kalvárii, vysluhovanie sviatosti zmierenia,  pobožnosti krížovej cesty, sviečková procesia, modlitby litánií, pešia púť mládeže, či hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii,  bolo opäť aj prijatie nových  členov do Škapuliara. V sobotu 13. júla 2019 bol hlavným celebrantom sv. Omše spojenej s procesiou do zámku žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Vo svojej homílií veriacim zdôraznil, že Boh ľudí cez Ježiša Krista pozýva k priateľstvu,  ktoré v ideálnej podobe ľuďom predstavuje Panna Mária. A doplnil, že priateľstvo s Bohom, plnenie jeho vôle a zachovávanie jeho prikázaní nie sú otroctvom, ako to nahovára diabol, ale prejavom pravej slobody Božích detí. Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou v nedeľu 14. júla 2019, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák  s prítomnými kňazmi za hojnej účasti pútnikov, ctiteľov Panny Márie a predstaviteľov verejnej správy a samosprávy. Mons. Judák sa vo svojej homílií venoval problému viery v Cirkev v súčasnosti, či v histórii, dôvodom k tomu vedúcim, ale aj skutočnosti, že napriek tomu v dejinách Cirkvi bolo mnoho kresťanov, mučeníkov, ktorí práve pre túto „hriešnu Cirkev“ boli ochotní obetovať svoj život, pretože videli v Cirkvi nielen ľudský, ale hlavne jej Božský prvok, vďaka ktorému je svätá a posväcuje ľudí i celý svet a vedie ich ku spáse. V rámci mariánskej témy Mons. Judák poukázal na úlohu Panny Márie  ako tej, ktorá zbiera „črepiny“, aby sa ľudia nezraňovali, zatiaľ čo iní ľudia tieto „črepiny“ roznášajú v mene slobody, ktorá prekračuje hranice hriechu a prirodzeného poriadku, aby sa ľudia zraňovali. Záver 333. ročníka púte patril zvereniu dievčat Panne Márii karmelskej na Kalvárii, čo bolo zavŕšením duchovných zážitkov, ktoré púť v Topolčiankach ponúkla zúčastneným.