V Topoľčiankach sa konala 335. Škapuliarska púť k Panne Márii

Vo farnosti Topoľčianky sa uskutočnila tradičná niekoľkodňová púť ku Panne Márii Karmelskej. Pútnické miesto Topoľčianky patrí medzi najstaršie mariánske pútnické miesta na Slovensku, avšak je najstarším pútnickým miestom, kde sa pripomína Karmelská Panna Mária a škapuliar. Tohoročná púť bola už 335. Zároveň si v Cirkvi pripomíname aj 770 rokov od zjavenia Panny Márie na hore Karmel, kedy darovala Šimonovi Stockovi škapuliar, ku ktorému sa viažu mnohé milosti. Vznik Škapuliarskej púte v Topoľčiankach sa datuje do roku 1686, kedy bolo 16. júla v kaplnke kaštieľa založené Bratstvo svätého Škapuliara. Toto Bratstvo vzniklo s dovolením pápeža Inocenta XI., ktorý k tejto príležitosti daroval aj vzácny obraz. Bratstvo vzniklo aj za veľkej pomoci ostrihomského arcibiskupa Juraja Sečéniho. Myšlienka založiť Bratstvo svätého Škapuliara však pochádza od zbožnej panej  topoľčianskeho zámku Alžbety Rákociovej, ktorá sa po víťazstve nad Turkami (1683) vydala na ďakovnú púť do Svätej zeme. Na hore Karmel sa stretla s predstaveným karmelitánskeho rádu a požiadala ho, aby ju oboznámil s rehoľnými pravidlami rádu, ku ktorému patrila aj jej sestra Annamária, ktorá bola karmelitánskou sestrou v Lehniciach pri Žitnom ostrove (dnešný okres pri Dunajská Streda).

Tento rok púť začala v stredu 14. júla 2021 a ukončená bola v nedeľu 18. júla 2021. Súčasťou púte bola aj trojdňová duchovná príprava – tríduum. Počas trojdnia do farnosti zavítali kňazi z okolitých farností a z Biskupského úradu v Nitre, Martin Štofko, dekan zlatomoraveckého dekanátu a farár v Sľažanoch Gustáv Lutišan a kancelár Biskupského úradu Marcel Cíbik, ktorí celebrovali pútnické sv. omše. V sobotu a nedeľu sv. omše celebrovali novokňaz Tomáš Barta a honorárny dekan Mons. Marián Javor. Púte sa zúčastnili aj maďarskí pútnici, pre ktorých celebrovali sväté omše trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch a administrátor z Veľkého Cetína Július Andruško. V sobotu večer celebroval slávnostnú svätú omšu pomocný nitriansky biskup  Mons. Peter Beňo. V homílii zhrnul biblické dejiny pohoria Karmel a vznik karmelitánskeho rádu. Povzbudil pútnikov aj takými myšlienkami, v ktorých zdôraznil, že Panna Mária je naša matka a v každej situácii sa môžeme utiekať pod jej ochranu. V nedeľu predpoludním celebroval slávnostnú svätú omšu na Kalvárii nitriansky diecézny biskup biskup Mons. Viliam Judák. V homílii upozornil, že tak ako v dobe proroka Eliáša sa odohral súboj na hore Karmel medzi pohanským modlárstvom a úctou k jedinému a pravému Bohu, tak sa odohráva  aj dnes, a najmä vtedy, keď Cirkev upozorňuje na morálny neporiadok vo svete. Môžeme si vybrať z týchto dvoch ciest, ak si vyberieme cestu dobra, náš život bude požehnaný. Napriek miestami upršanému počasiu si zúčastnení pútnici z tohtoročnej škapuliarskej púte mohli odniesť hlboké duchovné zážitky, milosti a duchovné posilnenie.