V Trenčianskej Teplej konsekrovali nový oltár vo farskom chráme sv. Matúša

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák počas slávnostnej svätej omše v nedeľu 20. septembra 2020,  konsekroval  v miestnom  farskom Kostole sv. Matúša v Trenčianskej Teplej nový oltár. Za účasti veriacich miestnej farnosti spolu s ním pri sv. omši koncelebrovali miestny farár Mons. Ján Vallo, dekan dekanatu Nemšová Miroslav Lysičan, veľprepošt nitrianskej sídelnej kapituly Mons. Štefan Vallo a ďalší kňazi. Autorkou stvárnenia oltára i celej úpravy svätyne kostola je akad. arch. Mária Sabová zo Žiliny. Kamenárske práce vykonala firma KASOČE z Trenčianskej Turnej a drevárske práce realizoval Stanislav Záhornácky z Malých Ledníc. Celkové náklady na liturgickú úpravu svätyne činili 21.000 €. Sumou 3.000 € prispelo Nitrianske biskupstvo a ďalšie náklady uhradil miestny farár Mons. Ján Vallo.
Základný kameň farského chrámu bol položený 21. apríla 1733. Jeho výstavbu podporoval finančne gróf Juraj Ilešházi. Stavba bola ukončená v r. 1752. Kostol bol zasvätený sv. apoštolovi Matúšovi. Kostol v r. 1789 konsekroval nitriansky biskup František Xaver Fuchs, ktorý preň daroval 12 svietnikov. V roku 1797 bol k dvom starým zvonom prikúpený tretí, najmenší. Hlavný oltár kostola s obrazom sv. Matúša bol pôvodne zhotovený pre kostol v Nemšovej, ale Ján Ilešházi ho dal umiestniť do tohto kostola. Bočné oltáre boli zhotovené v roku 1803. Hodiny, ktoré boli na kostolnej veži zhotovené  v r. 1794 z dvoch starších hodín daroval Ján Ilešházi. V roku 1976 sa prikročilo k prvej významnejšej vnútornej obnove kostola. V rámci nej sa inštalovalo elektrické osvetlenie a elektrické ovládanie zvonov, uskutočnila sa výmena lavíc, oprava organu, vyhotovenie podlažia a schodov vo veži.  Reštaurovaná bola aj krížová cesta a v roku 1979 boli v kostole posvätené dva nové zvony.