V Trenčianskych Tepliciach odovzdali ocenenie za službu kostolníčky Anne Vránkovej

Farský kostol sv. Štefana Uhorského kráľa v Trenčianskych Tepliciach  sa 10. septembra 2023 stal miestom, kde v závere svätej omše celebrovanej novým miestnym farárom Marcelom Cíbikom za účasti miestnych veriacich, prevzala z jeho rúk kostolníčka Anna Vránková Pamätnú listinu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ako výraz ocenenia jej 30-ročnej vernej služby. V Nitrianskej diecéze si vážime prácu a obetavú službu kostolníkov, ktorí napomáhajú ako aj pani Anna svojim kňazom pri starostlivosti o chrámy, či prípravu liturgických slávení. Aj Farnosť v Trenčianskych Tepliciach vníma službu kostolníka ako posvätnú a nesmierne dôležitú a vyjadruje Bohu za pani Vránkovú  vďačnosť za jej obetavé pôsobenie a jej samotnej vyprosujú veriaci veľa zdravia, síl a Božieho požehnania. K tomu sa pripája aj Nitrianske biskupstvo.