Odpustová slávnosť na Mariánskej hore v Trenčíne

Pri príležitosti duchovnej prípravy k 700-tému výročiu posviacky farského chrámu Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie sa 8. septembra 2023 konala za širokej účasti veriacich odpustová slávnosť na Mariánskej hore v Trenčíne. Slávnosť začala vystavením Najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Poklonu ukončil trenčiansky dekan Ľubomír Havran Eucharistickým požehnaním. Slávnosť obohatil slávnostný spev Akatistu k presvätej Bohorodičke pod vedením otca Igora Cingeľa farára gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne. Celebrantom slávnostnej omše bol Mons. ThLic. Marián Gavenda, pápežský prelát a farár v Devíne. Na začiatku svätej omše prečítal pozdravný list od Apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho, ktorý sa z pracovný dôvodov nemohol zúčastniť slávnosti. Na záver slávnostnej svätej omše Mons. Gavenda zasvätil farnosť a mesto Trenčín Preblahoslavenej Panne Márii. Slávnostnú svätú omšu svojim spevom doprevádzal Farský spevácky zbor pod vedením Martina Holúbka. Po svätej omši boli všetci pozvaní na malé agapé pred kostolom.