V Trenčíne sa konal 25. ročník evanjelizačného stretnutia „On je živý“

V dňoch 7. – 9. februára 2020 sa v Trenčíne uskutočnil 25. ročník evanjelizačného stretnutia pod názvom „On je živý“, ktoré organizuje katolícka Komunita Emanuel. Aktuálny ročník sa sa niesol v duchu slov: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25) Program stretnutia bol pestrý a nechýbali v ňom zvlášť každodenné sväté omše, ktoré celebrovali špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Miroslav Hafera, generálny vikár nitrianskej diecézy Peter Brodek, a v nedeľu na záver stretnutia nitriansky diecézny biskup Viliam Judák. Súčasťou programu boli aj večer chvál a modlitieb za jednotu kresťanov vedený spoločenstvom Marana Tha z Prešova, ranné chvály pod vedením Otta Neubauera – člena Komunity a riaditeľa Akadémie pre dialóg a evanjelizáciu vo Viedni, predstavenie evanjelizačnej školy ESM z Ríma, predstavenie blížiaceho sa Eucharistického kongresu v Budapešti, vystúpenie hlavného moderátora Komunity Emanuel Michela-Bernarda de Vregille s manželkou Catherine, či možnosť účasti na workshopoch na témy osobnej modlitby, boja o pekné manželstvo, boja s pornografiou, plánovaného rodičovstva, nácviku piesní Komunity Emanuel, ekonomiky spoločenstva pre spravodlivejší a inkluzívnejší svet, či hlasu kresťana. Účastníci stretnutia mohli zažiť aj večer milosrdenstva, ktorý ponúkol svedectvá a možnosť adorácie, spovede, modlitby príhovoru a požehnania.

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vo svojej homílii počas nedeľnej záverečnej svätej omše úspešného duchovného podujatia povzbudil účastníkov stretnutia myšlienkami, v ktorých pripomenul, že život je dar, ktorý treba užívať a nie zneužívať, a vyzval ich, aby sa s radosťou a láskou, ktoré ako účastníci počas stretnutia zažili aj podelili.