V Trenčíne sa uskutočnil štvrtý ročník Žatvy – Laických ľudových misií

Pod záštitou nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka sa v Trenčíne v dňoch 9. – 13. októbra 2019 uskutočnil 4. ročník projektu Žatva – Laické ľudové misie. Bol organizovaný katolíckymi spoločenstvami z regiónu Považie a Horná Nitra, v spolupráci s miestnymi farnosťami a samosprávami s cieľom priniesť povzbudenie, praktickú pomoc a pozitívnu premenu do miest a obcí. Žatva nadviazala na dlhoročnú činnosť organizácií v oblasti výchovy detí a mládeže, podpory rodín a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt v regióne, ktorú realizovali mladí ľudia, či rodiny, ktoré stretli osobne Ježiša Krista, a práve o túto skutočnosť sa chceli podeliť aj s inými. Súčasťou Žatvy boli dobrovoľnícke aktivity a praktická pomoc pre mesto v podobe upratovania a čistenia smetísk a stojísk pre smetné nádoby, návštevy domovov dôchodcov v Trenčíne, detského domova a bezdomovcov s cieľom podeliť sa aj tam o skúsenosť viery. Viac ako 150 dobrovoľníkov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec nad Bebravou, Topoľčian a širšieho okolia sa počas 5 dní stretlo s tisíckami ľudí. Ich poslaním bolo moderným spôsobom priniesť evanjelium a skúsenosť so živým Kristom k ľuďom. Program zaujal mladých, ale aj rodiny a starších ľudí a prehĺbil ich vieru. V Trenčianskej mestskej športovej hale sa 11. októbra 2019 v rámci programu Žatvy uskutočnil evanjelizačný koncert pre mladých, kde účinkujúci vytvorili atmosféru “bez filtrov”, a počas ktorého mohli účastníci zažiť originálne hudobno-tanečné prvky, kvalitnú videoprodukciu, vystúpenia známych interpretov, modlitbu chvál a prezentáciu svedectiev. Na koncerte vystúpili kapela Lamačské chvály, mladý raper z Nitry Martin Augustín Dvornický a známy slovenský raper Ego. Pre základné a stredné školy pripravili organizátori výchovné koncerty, umelecké vernisáže a výstavy v obchodných centrách, v rámci ktorých sa predstavili mladí umelci s kolekciou diel pod názvom „Polia sú už biele na žatvu“. Tie svojou formou a obsahom s návštevníkmi zdieľali posolstvo tohtoročných Laických ľudových misií v Trenčíne. Vyvrcholením 5-dňového programu bol modlitebný program a svätá omša s generálnym vikárom Nitrianskej diecézy Mons. Petrom Brodekom v mestskej športovej hale. Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo aj pod záštitou primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka a s podporou mesta Trenčín a Trnavského samosprávneho kraja.