V Trnave si pripomenuli biskupa Mons. Pavla Hnilicu SJ.

V trnavskej katedrále si veriaci v sobotu 8. októbra spomienkovou svätou omšou pripomenuli 16. výročie odchodu biskupa Mons. Pavla M. Hnilicu, SJ do domu nebeského Otca. Svätej omši predsedal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, ktorý v úvode pozdravil emeritného arcibiskupa Jána Sokola, kňazov, rehoľné sestry a veriacich týmito slovami: „Bratia a sestry, schádzame sa v dnešný sobotný večer, tu v trnavskej katedrále, aby sme si spoločne pripomenuli, z vďačnosti voči Bohu, 16. výročie smrti pána biskupa Hnilicu. Ideme sláviť obetu svätej omše, Eucharistiu, vďakyvzdanie. Chceme týmto vďakyvzdaním poďakovať Pánu Bohu za požehnaný život a dielo otca biskupa Pavla.“ Koncelebrovali kňazi zo Spoločnosti Ježišovej a kňazi z Diela Ježiša Veľkňaza spolu s niektorými diecéznymi kňazmi. Svätej omše sa okrem príbuzných biskupa Hnilicu zúčastnili aj rehoľné sestričky a veriaci zo Slovenska i Čiech. Mladý pár v kroji priniesol obetné dary. V kázni sa veriacim prihovoril P. Andrej M. Čaja, OJSS. Po svätej omši nasledovala krátka pobožnosť v krypte katedrály. Na záver pobožnosti biskup Beňo udelil požehnanie prítomným a prostredníctvom Rádia LUMEN aj všetkým duchovne zjednoteným, aby na príhovor Kráľovnej posvätného ruženca zostali neochvejní vo viere, silní v nádeji a vytrvalí v láske.