V Zbehoch pri Nitre požehnali novovybudovanú modernú kaplnku sv. Urbana

V obci Zbehy pri Nitre sa 10. septembra 2020 konala kňazská rekolekcia lužianskeho dekanátu. Jej súčasťou bola svätá Omša v miestnom farskom Kostole povýšenia sv. Kríža, po ktorej veriaci putovali k novovybudovanej kaplnke sv. Urbana v poli nad obcou na mieste, kde v minulosti stála bývalá kaplnka, ktorá však bola v minulosti zničená. Svätú Omšu aj akt požehnania kaplnky viedol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s miestnym farárom Romanom Gallasom a ďalšími kňazmi dekanátu aj za účasti predstaviteľov obce. Biskup Judák kaplnku sv. Urbana požehnal a otvoril tak pre ňu cestu, aby sa stala miestom modlitby, úcty a vďaky k Bohu za jeho dobrodenia. Výstavbou a požehnaním kaplnky farské spoločenstvo a obyvatelia obce Zbehy vyjadrili túžbu uvedomovať si a pripomínať, ako je potrebné ďakovať a prosiť Boha za úrodu. Preto chcú vo farnosti do budúcna zaviesť tradíciu konania pútí a modlitieb pri kaplnke a zvolávať Božie požehnanie.
Kaplnka sv. Urbana zasvätená patrónovi vinohradníkov sa nachádza na mieste a priamo na základoch pôvodnej kaplnky vo vidieckom prostredí obce, ktorá bola v minulosti vinárskou oblasťou. Autorom projektu je Ing. arch. Michal Gaj ml. Projekt bol realizovaný na základe vôle občanov obce, so súhlasom obecného zastupiteľstva a s podporou vedenia obce. Tvar kaplnky pripomína vinársky lis a symbolizuje tlak spoločenského života na dušu človeka, a potrebu nájsť si v tomto tlaku čas aj na odpočinok a úľavu pre dušu. Hlavná os kaplnky smeruje k veži farského kostola Povýšenia sv. Kríža v obci, v ktorom sa dodnes nachádza jediná zachovaná súčasť pôvodnej kaplnky, ktorou je obraz sv. Urbana. V novej kaplnke je reprodukcia tejto maľby vykreslená v skle ako odraz minulosti.